SKHU/1601/4.1/052 - Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration


A projekt céljainak meghatározása

A projekt fő célja a Tokaji borvidék web alapú térinformatikai keretrendszerének létrehozása. A rendszer képes az eltérő adatbázisok integrálására a határ mindkét oldalán, valamint a jövőbeli közös térinformatikai projektek disszeminációs felületeként is használható. Cél továbbá a két ország eltérő adatgyűjtési és feldolgozási módszereinek összehasonlítása és egységesítése, valamint a távérzékelt adatok integrálásának biztosítása. Mindemellett a térinformatika alkalmazási lehetőségeit is szeretnénk népszerűsíteni az elsődleges célcsoportok körében (pl.: önkormányzatok, borászatok, helyi lakosok, hegyközségek, turisztikai intézetek). Az adatbázis közvetlen elérése érdekében mobilapplikáció fejlesztését is tervezzük.


A térinformatikai keretrendszert, amely a jövőbeli közös projektet alapját képezheti, a két intézmény közösen tartja fent. Az adatbázis mindemellett hozzájárulhat további határon átnyúló kezdeményezések elindításához, valamint megerősíti a két intézmény közötti együttműködést és tudástranszfert. A keretrendszer a két egyetem együttműködésének stratégiai bázisa, ezáltal hozzájárul a kiírás célkitűzéseihez.


Mindemellett a kezdeményezés prioritástengely célkitűzéseit is segíti. A projekt hozzájárul a hosszútávú intézményi partnerségek, intézményközi együttműködések növekvő számához, valamint a többnyelvű megvalósításnak köszönhetően elősegíti a határmenti régió kétnyelvűvé válását. A rendszer lehetővé teszi a közös tervezést is, amely megkönnyíti a természeti és kulturális örökség megőrzését.

 

 


The main purpose of the project is to develop an integrated web based GIS framework and database of the whole Tokaj region. The system will be suitable for the integration of different databases on both sides of the border. The database should be used for spatial data integration, simulation and dissemination of the future projects. Another objective is to compare and integrate the data collection and data processing methods of the two countries and provide opportunity for the integration of remote sensing data. We would also like to disseminate the usability of GIS system to the target groups (e.g.: municipalities, vineries council, local inhabitants, tourism. regional marketing) and develop a mobile application for the direct reach to data.


The GIS framework sustained by the two institutes could be the base of future joint research projects. The database could also foster further cross-border research and development projects. The project will strengthen the cross-bordering cooperation and accelerate knowledge transfer between the two institute. The common system will be the strategic base of the future cooperation of the universities and thereby contribute to the purposes of the specific objectives.


Besides the initiative also contribute to the purpose of the priority axes. The project increases the number of long-term (institutionalized) partnership, inter-institutional cooperation, and through the multilingual approach it fosters the bilingualism of the border region. The system also creates the opportunity of planning common strategies which facilitate the preservation of natural and cultural heritage. Thereby the project also logically linked to the program specific objectives.


< Vissza