SKHU/1601/4.1/052 - Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration


Tevékenységek

Térinformatikai keretrendszer struktúrájának meghatározása

A tevékenység végrehajtása során meghatározzuk a térinformatikai keretrendszer moduljait, a közös adatbázis elemeit és az attribútumokat. A tevékenység során az alábbi feladatokat hajtjuk végre: magyar és szlovák szabványok áttekintése, adat és kódstruktúra egységesítése, adattartalom meghatározása.


Define structure of the GIS framework

In the activity we would like to define the modules, attributes and the joint databases of the GIS system. In this activity the following actions will be carried out: overview the Slovakian and Hungarian standards, unification of data and code stuctures, definition of the data content.

 


Alapadatbázis létrehozása

A tevékenység megvalósítása során az alábbi feladatokat hajtjuk végre: adatbázisok beszerzése, (kataszter, domborzat, geológia, talajtan, földhasználat) ingyenes adatbázisok felkutatása, attribútum és topológiai hibák javítása, közös nómenklatúra és struktúra létrehozása a nemzeti és nemzetközi szabványok felhasználásával, adatbázis építés a közös struktúra alapján. A rendszer felhasználói kézikönyvei 3 nyelven készülnek el.


Creation of base database
During the implementation of this act the following tasks shall be carried out: purchasing the databases (cadaster, relief, geology, pedology, land use) and find free data source, correcting topological and attibute errors, creating common nommenclatures and structure with the use of national and international ones and building the the common database with the developed common structure. The users manual of the system also will be developed in three language.

 


Távérzékelt adatok tesztintegrációja
A tevékenység végrehajtása során a magyar és szlovák mintaterületen hajtunk végre tesztrepüléseket. A távérzékelt adatok - feldolgozás után - a keretrendszerbe kerülnek integrálásra.


Test intagration of remote sensing data
During the implementation flight tests are planned in Hungarian and Slovakian model area. The remotely sensed data (multispectral images, orthophotos) will be processed in IT environment and the results will be integrated to a GIS framework.

 


Webes implementáció
A tevékenység megvalósítása során az alábbi feladatokat hajtjuk végre: adatbázis konfigurációja (SQL), kliens-oldali szoftverfejlesztés, szerveroldali szoftverfejlesztés a mobilapplikáció kiszolgálására, terepi adatgyűjtés lehetőségének megteremtése. Az adatbázis kompatibilitásának ellenőrzése, szerver oldali fejlesztés és a kliens oldali webfejlesztés szintén végrehajtásra kerülnek.


web based implementation
In this act the following activities will be carried out: configuration of the database (SQL), and the server-side software, client-site software development, server-side software development for serving mobile application, development of field data collector application. Test of database compatibility, server-site program, client-site web page and field data collector application (both server and client site) will also be carried out.

 


Nyári egyetem szervezés
Az együttműködés keretein belül távérzékelési nyári egyetemet szervezünk. A nyári egyetem résztvevői betekintést nyerhetnek a távérzékelt adatok feldolgozásának és webes térinformatikai felület kialakításának módszereibe. A nyári egyetem hivatalos nyelve angol.


Organizing summer school
Within the framework of the cooperation the Webgis and remote sensing summer school will be held. The participants of the summer school will get an insight into the development of GIS databases, the creation of webGIS and the remotely sensed data acquisition and processing processes. The official language of the event is English.


< Vissza